Požární nádrže

Požární nádrž  se používá jako umělý zdroj požární vody v případech, kdy není možné zajistit požadované množství požární vody z veřejného rozvodu vody nebo z jiných přírodních zdrojů.

Více info: +421 907 677 178