Vsakovací systémy

Při  nových projektech se vyskytuje problém, kam odvést dešťovou vodu ze střech a zpevněných ploch. Plná kapacita stávající dešťové kanalizace neumožňuje připojení nových objektů a zvyšováním množství zpevněných ploch se snižuje možnost přirozeného vsakování vody. Tím se narušuje hladina spodních vod, zvyšuje se riziko záplav. Možností návratu dešťové vody zpět do země je použití vsakovacích systémů.

+421 907 677 178