Požiarne nádrže

Požiarna nádrž  sa používa ako umelý zdroj požiarnej vody v prípadoch, keď nie je možné zabezpečiť požadované množstvo požiarnej vody z verejného rozvodu vody alebo z iných prírodných zdrojov.

Viac info. +421 907 677 178