Retenční nádrže

Retenční nádrž sé se používá na krátkodobé zadržení většího množství odpadní (dešťové) vody během přívalových dešťů s cíleně regulovaným odtokem zadržených vod do kanalizace nebo do málo vodnatého recipientu. Zařízení zabraňuje přetížení kanalizace nebo nežádoucímu zvýšení vody v recipientu, případně zabrání vzniku přívalové vlny. Na regulaci množství vytékající vody se do prostoru odtoku z nádrže instaluje regulátor průtoku nebo potrubí menší dimenze, než je dimenze přítokového potrubí.

+421 907 677 178