Retenčné nádrže

Retenčná nádrž  sa používa na krátkodobé zadržanie väčšieho množstva odpadovej (dažďovej) vody počas prívalových dažďov s cielene regulovaným odtokom zadržaných vôd do kanalizačnej siete alebo do málo vodnatého recipientu. Zabraňuje preťaženiu kanalizačnej siete alebo nežiaducemu zvýšeniu vody v recipiente prípadne zabráni vzniku prívalovej vlny.

Na reguláciu množstva vytekajúcej vody sa do priestoru odtoku z nádrže inštaluje regulátor prietoku alebo potrubie menšej dimenzie ako je dimenzia prítokového potrubia.

Viac info. +421 907 677 178