Akumulačné nádrže

Akumulačné nádrže

Akumulačná nádrž sa používa ako zberná nádrž na zachytenie dažďových, splaškových alebo priemyselných odpadových vôd pre ich ďalšie využitie, spracovanie a prípadne zneškodnenie.

Viac info: +421 907 677 178